ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΓΞΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)