Υπεγράφη εχθές 18-4-2018 μεταξύ του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ και του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΕΦΚΑ σύμβαση συνεργασίας στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού μας.

Υπεγράφη εχθές 18-4-2018 μεταξύ του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ και του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΕΦΚΑ σύμβαση συνεργασίας στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού μας.