ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ