Εμπορική Επιτροπή

1.Ιωάννης Αβραμίδης

2.Κωνσταντίνος Τέγας

3.Ιωάννης Λάμπρου

4.Κοσμάς Σιδηρόπουλος

5.Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης