Καταστατικό Π.ΣΥ.Π Δ.Ε.Η (Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Δ.Ε.Η)