ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η.