Σημεία Εξυπηρέτησης

ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 8 – ΤΚ 106 78

Τηλ.

2130163100

Fax

210 3811939

ΧΑΡΤΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12 - ΤΚ 502 00

Τηλ.

24630 80352

Fax

24633 06719

ΧΑΡΤΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24 – ΤΚ 502 00

Τηλ.

24633 06739

ΧΑΡΤΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΚΟΠΙΤΗ 4 –
ΤΚ 501 00

Τηλ.

24613 06866 - 24613 06867

ΧΑΡΤΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31 – ΤΚ 222 00

Τηλ.

27910 24217

Fax

27910 24217

ΧΑΡΤΗΣ