ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 4 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΙ 8 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937-311751, 213-0163102
Φαξ : 210-3811939
Email : [email protected]

ÍÉÊÏÕ

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2463-504004

VELIVASAKIS

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 6ΜΗΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ 6 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810-823823 / 6932796069