Μετά την κατανομή αξιωμάτων της 2/10/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και είναι το εξής:

 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Πρόεδρος ΔΣ
 2. Μουρατίδης Παύλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 3. Μανικάκης Ευστράτιος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ
 4. Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Αναπ. Γεν. Γραμματέας ΔΣ
 5. Σιδηρόπουλος Κοσμάς, Ταμίας ΔΣ
 6. Σπανοδημητρίου Ιωάννης, Μέλος ΔΣ
 7. Διαμαντής Αναστάσιος, Μέλος ΔΣ
 8. Αγγελίδης Δημήτριος, Μέλος ΔΣ
 9. Κανέλλος Βασίλειος, Μέλος ΔΣ
 10. Πόντος Ευστάθιος , Μέλος ΔΣ
 11. Μπορμπουδάκη Δέσποινα, Μέλος ΔΣ
 12. Τζούμας Νικόλαος, Μέλος ΔΣ
 13. Τσιλφίδης Αναστάσιος, Μέλος ΔΣ
 14. Κουλουμπρίδης Χαράλαμπος, Μέλος ΔΣ
 15. Λάμπρου Ιωάννης, Μέλος ΔΣ
 16. Νικολούλιας Γεώργιος, Μέλος ΔΣ
 17. Αρσενίδου Μαρία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων