Ο Προμηθευτικός συνεταιρισμός προσωπικού ΔΕΗ – Π.Σ.Υ.Π ΔΕΗ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή Γρέντζελο Νίκο, επίσημο συνεργάτη της Mega Brokers, της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Ενημερωθείτε άμεσα για ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου
προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

Πρόκειται για ασφαλιστικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλες και φερέγγυες
ασφαλιστικές εταιρείες με δεδομένη τη ποιότητα των υπηρεσιών, όπου η διαδικασία
προσφοράς και ασφάλισης ολοκληρώνεται με γρήγορες διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές τιμολόγησης μπορείτε να αποστείλετε
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ: